REGULAMENTUL CONCURSULUI INTERNATIONAL DE VINURI
BUCURESTI 2009 

Art. 1. ORGANIZAREA CONCURSULUI

Concursul International de Vinuri Bucuresti 2009 este organizat de Patronatul National al Viei si Vinului (P.N.V.V.), impreuna cu Asociatia Degustatorilor Autorizati din România (A.D.A.R.) si Oficiul National al Viei si Vinului (O.N.V.V.), prin SC PNVV DEVELOPMENT & CONSULTING SRL sub patronajul Organizatiei Internationale a Viei si Vinului (O.I.V.), fiind cea de a sasea editie recunoscuta in ultimii ani de acest for interguvernamental care grupeaza 42 de tari producatoare si consumatoare de vin din lume.

Concursul este organizat in conformitate cu Normele concursurilor internationale de vinuri elaborate de O.I.V., iar aprecierea probelor va fi facuta de un juriu international ai carui membri sunt recunoscuti prin experienta si profesionalismul lor.

Art. 2. ACCEPTAREA VINURILOR IN CONCURS

Concursul International de Vinuri Bucuresti 2009 este deschis tuturor categoriilor si tipurilor de vin, asa cum sunt definite in "Codul international al practicilor oenologice" care au fost produse in conformitate cu legislatia tarii de origine. Sunt admise in Concurs si alte vinuri speciale sau produse pe baza de struguri, must sau vin, precum si distilate de origine vitivinicola.

Vinurile si celelalte produse de origine vitivinicola prezentate spre jurizare vor fi grupate pe categorii, conform regulamentului O.I.V. si sunt prezentate in ANEXA I.

Fiecare proba de vin sau produs de origine vitivinicola trimise la Concurs trebuie sa fie formata din 6 butelii de 0,75 litri (in anumite cazuri se accepta si butelii de 0,5 litri sau 1 litru), sau 4 butelii de 1,5 sau 2 litri. Buteliile trebuie sa fie prevazute cu dop de unica folosinta si sa fie personalizate cu eticheta lor originala, etichetarea fiind in concordanta cu legislatia aplicata in tara de origine.

Art. 3. MODALITATEA DE INSCRIERE

Fiecare vin sau produs de origine vitivinicola va fi insotit de o fisa de inscriere in Concurs, care contine un minim de informatii:

 • numele si semnatura persoanei autorizate;
 • denumirea exacta a produsului in conformitate cu legislatia tarii de origine;
 • categoria de incadrare a produsului in conformitate cu anexa I;
 • anul de recolta (unde este cazul);
 • soiul sau soiurile (cu indicarea procentajului care se regasesc in vin);
 • maturarea vinului in contact cu lemnul (unde este cazul);
 • un buletin de analiza;
 • volumul de vin care corespunde probei trimise in Concurs. Acest volum trebuie sa fie disponibil intr-o cantitate de minim 1.000 litri. In anumite cazuri, când productia unui anumit vin este deosebit de redusa (vinuri din struguri botritizati, vinuri de gheata, vinuri de vinoteca etc.), acest volum poate fi de minim 100 litri. 

Aceasta fisa trebuie introdusa in aceeasi cutie in care se expediaza buteliile probei de vin impreuna cu 2 etichete pentru fiecare proba in parte.

Fiecare participant trebuie sa trimita Organizatorilor formularul de inregistrare in Concurs pentru probele inscrise in Concurs, insotit de dovada platii taxei de inregistare. Acest formular trebuie trimis la tel/fax 0040 213 126 390, prin posta la adresa str. George Enescu nr.27 – 29, sector 1, cod 010303, Bucuresti - SC PNVV DEVELOPMENT & CONSULTING SRL sau in varianta on-line prin site-ul oficial al Concursului (www.vinromania.ro ) - si contine urmatoarele informatii:

 • identitatea participantului;
 • numele managerului tehnic (optional);
 • lista tuturor vinurilor trimise in Concurs;
 • informatii privind trimiterea probelor si acordul de participare;
 • numele, semnatura persoanei autorizate si stampila societatii comerciale.

Modelele formularului de inregistrare si a fisei de inscriere (ANEXA II) pot fi preluate de pe site-ul Concursului International de Vinuri Bucuresti 2009 la adresa www.vinromania.ro.  

Depasirea datei de inscriere si neplata taxei atrag imposibilitatea participarii la Concurs.

Art. 4. TAXA DE INREGISTRARE

Participantii vor achita o taxa de inregistrare in functie de numarul de probe trimise la Concurs, dupa cum urmeaza:

NUMAR DE
PROBE

PRET VALABIL 
pâna pe 21 aprilie 2009

PRET VALABIL intre
22.04 si 04.05. 2009

1

120 Euro

155 Euro

2

220 Euro

290 Euro

3

315 Euro

420 Euro

4

400 Euro

540 Euro

5

475 Euro

650 Euro

6

540 Euro

750 Euro

7

595 Euro

840 Euro

8

640 Euro

920 Euro

9

675 Euro

990 Euro

10

700 Euro

1050 Euro

Mai mult de 10 probe

70 Euro × numarul de probe

105 Euro × numarul de probe

(contravaloare TAXA Concurs 2009)

Taxa de inregistrare include toate taxele, cu exceptia costului privind transportul si a taxei vamale.

Taxa de inregistrare va fi platita cu numerar la sediul PNVV sau prin transfer bancar (cu specificatia „CONTRAVALOARE TAXA CONCURS 2009” in unul dintre conturile SC PNVV DEVELOPMENT & CONSULTING SRL din Bucuresti, str. George Enescu nr. 27-29, sector 1, cod 010303 si având CUI 22001279 si Nr. ORC J40/12360/27.06.2007):

 • pentru participantii din România, plata se va efectua in lei la cursul BNR din data emiterii facturii in contul RO40 OTPV 1110 0019 9415 RO01, OTP BANK ROMANIA SA;
 • pentru participantii din strainatate, plata se va face in euro, in contul RO94 OTPV 1110 0019 9415 EU01, OTP BANK ROMANIA SA, cod Swift: OTPVROBU.

Probele vor fi inscrise si acceptate in Concurs numai dupa ce a fost platita taxa de inregistrare si au fost receptionate de catre Organizatori, nu mai târziu de 4 mai 2009, conform indicatiilor de expediere a probelor de la Art. 5.

Taxele de inregistrare a probelor inscrise nu se restituie in nicio situatie când, din culpa participantului, se incalca prevederile prezentului Regulament si indiferent de rezultatele Concursului International de Vinuri Bucuresti 2009.

Art. 5. EXPEDIEREA PROBELOR PENTRU CONCURS

Transmiterea probelor se poate face personal sau prin posta.

Participantii vor trimite probele la urmatoarea adresa:

Asociatia Degustatorilor Autorizati din România
Facultatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Bucuresti
Catedra de Viticultura si Vinificatie
Bdul. Marasti nr. 59, Sector 1, cod 011464, Bucuresti
Tel/fax 0040 213 180 297, persoana de contact D-na. ing. Gabriela Arion.

Actele de expeditie vor avea indicat numele expeditorului si specificatia:

„MOSTRE PENTRU CONCURS FARA VALOARE COMERCIALA”

In cazul transportului cu avionul, pe nota de insotire a cutiei, se va nota la rubrica „Informatii contabile”: LIVRARE FREE HOUSE (accize si taxe incluse).

Receptia probelor se va face impreuna cu fisa de inscriere si dovada efectuarii platii taxei de inscriere. Probele de vin primite fara fisa de inscriere conform art. 3 sau care nu indeplinesc criteriile de inscriere, conform art. 5, nu vor putea fi returnate si vor ramâne in posesia Organizatorilor. Vinurile acceptate in Concurs ramân, de asemenea, in posesia Organizatorilor.

Data limita pentru primirea probelor este 4 mai 2009.

Art. 6. SORTAREA SI CLASIFICAREA PROBELOR DE CONCURS

Verificarea si inregistrarea probelor se face de catre Organizatori pe baza formularelor de inregistrare, a fiselor de inscriere si a buletinelor de analiza. Organizatorii garanteaza depozitarea probelor in conditii de temperatura care sa le asigure o buna conservare.

Pe baza fiselor de inscriere si a buletinelor de analiza, probele se repartizeaza pe categorii conform anexei I si se stabileste ordinea de prezentare a acestora in Concurs in ordine descrescatoare a anului de recolta si in ordine crescatoare a concentratiei de zaharuri.
Categoriile de bauturi prezentate in Concurs sunt urmatoarele:

 • vinuri albe din soiuri nearomate
 • vinuri roze din soiuri nearomate
 • vinuri rosii din soiuri nearomate
 • vinuri din soiuri aromate
 • vinuri efervescente
 • vinuri licoroase, mistele
 • alte vinuri speciale si alte bauturi pe baza de struguri, must sau vin
 • distilate de origine vitivinicola.

Art. 7. JURIUL

Fiecare juriu de degustare va fi format din 7 (sapte) membri, din care minim 4 (patru) vor reprezenta tari straine, iar ceilalti 3 (trei) vor reprezenta tara organizatoare sau din 5 (cinci) membri, din care minim 3 (trei) vor reprezenta tari straine, iar ceilalti 2 (doi) vor reprezenta tara organizatoare. Fiecare juriu activeaza sub autoritatea unui presedinte care apartine, in principiu, tarii organizatoare. Fiecare juriu are la dispozitie un secretariat.

Membrii juriului trebuie sa pastreze linistea si sa nu faca gesturi sau mimici explicite a impresiilor personale din timpul degustarii.

Dupa notarea vinului, fiecare membru al juriului isi semneaza fisa de evaluare. Toate fisele de evaluare ale degustatorilor vor fi semnate si de presedintele juriului.

Juriul activeaza sub autoritatea unui Prezidiu format din 3 (trei) membri:

 • un Presedinte;
 • un Oenolog Consilier;
 • un Consilier Juridic.

Prezidiul organizeaza repartizarea probelor pe jurii. De asemenea, are rolul de a supraveghea toate operatiunile de pregatire a probelor, de jurizare a acestora si de comunicare a rezultatelor, asigurând in special anonimatul absolut al probelor pâna la terminarea degustarii.

Prezidiul poate decide o a doua degustare a unei probe in cazul in care:

 • este ceruta de presedintele juriului;
 • este ceruta de majoritatea degustatorilor din juriu;
 • apar diferente mari de notare intre membrii juriului.

Membrii prezidiului nu iau parte la evaluari.

O.I.V. deleaga un expert observator pentru intreaga perioada a Concursului. Acest expert poate lua parte la lucrarile diferitelor jurii dupa cum considera de cuviinta.

Sala in care se face jurizarea probelor trebuie sa fie izolata, luminata si bine aerisita. Este interzisa formal intrarea oricarei persoane care nu este implicata direct in organizarea degustarii. De asemenea, in sala sunt interzise fumatul si utilizarea telefoanelor mobile.

Art. 8. PREMII

Secretariatul fiecarui juriu traduce in cifre aprecierea calitativa inscrisa pe fisa de degustare. Nota finala se calculeaza dupa metoda Grubbs.
Probele de vin care au primit la degustare urmatoarele note vor primi distinctii, dupa cum urmeaza:

peste 95 puncte                     Marea Medalie de Aur
intre 86 si 94,99 puncte           Medalie de Aur
intre 81 si 85,99 puncte           Medalie de Argint

Numarul de distinctii (medalii) nu poate depasi 30% din numarul total de probe intrate in competitie, conform regulamentului O.I.V.  
Pentru categoriile de bauturi distilate de origine vitivinicola, alte vinuri speciale si alte bauturi pe baza de struguri, must sau vin, limitarea distinctiilor la maxim 30% se va calcula separat de celelalte vinuri. Acelasi lucru se va aplica si vinurilor considerate de vinoteca, respectiv acelora cu an de recolta mai mic de 2001 inclusiv.

Art. 9. TRANSMITEREA PREMIILOR

Anuntarea probelor premiate se va face la sfârsitul Concursului. Ulterior, fiecare câstigator va fi anuntat printr-o scrisoare, in care se va specifica natura premiului si identitatea exacta a probei, conform informatiilor oferite in formularul de inregistrare si fisa de inscriere.

Ca dovada a câstigarii premiilor, vor fi decernate diplome si medalii.

Organizatorii isi rezerva dreptul de a mentiona in orice situatie (presa scrisa, radio, tv, internet, cataloage de prezentare) rezultatele Concursului, numele si datele privind identitatea participantilor.

Art. 10. DISPOZITII LEGALE SI CONTRACTUALE

Câstigatorii care doresc sa reproduca sigla sau medalia Concursului pe eticheta sau in orice alt loc, trebuie sa solicite expres folosirea acestui drept, incheindu-se in acest sens un contract cu SC PNVV DEVELOPMENT & CONSULTING SRL.
Falsificarea siglei, reproducerea si utilizarea acesteia fara acordul prealabil al Organizatorilor este strict interzisa si se pedepseste conform legislatiei. Declaratia mincinoasa privind limitele minime ale volumului de vin disponibil corespunzatoare probelor inscrise in Concurs, precizate la art. 3, se pedepseste conform legislatiei, la sesizarea Organizatorilor.

Prezidiul isi rezerva dreptul de a cere analize de laborator suplimentare pentru probele inscrise in Concurs. Participantul este direct raspunzator pentru toate informatiile si datele cuprinse in formularul de inregistrare a probei. Prezidiul poate verifica validitatea acestor informatii, in special in ceea ce priveste conformitatea informatiilor produsului marcat cu proba de control ramasa la dispozitia Organizatorilor.

Toate plângerile, reclamatiile in ceea ce priveste modul de desfasurare, executare, premiere, organizare se vor adresa Organizatorilor, in vederea solutionarii pe cale amiabila. In cazul in care acest lucru nu este posibil, solutionarea acestora va ramâne de competenta instantelor judecatoresti din municipiul Bucuresti, România.

Prof. dr. univ. Valeriu V. COTEA
PRESEDINTELE CONCURSULUI

 

ANEXA I

Clasificarea O.I.V. privind diferitele categorii de vinuri prezentate la Concurs

I.A.1.

Vinuri albe nearomate linistite ( <4 g/l zaharuri)

I.A.2.

Vinuri albe nearomate linistite ( 4 ÷ 12 g/l zaharuri)

I.A.3.

Vinuri albe nearomate linistite ( 12 ÷ 45 g/l zaharuri)

I.A.4.

Vinuri albe nearomate linistite (>45 g/l zaharuri)

I.C.7.

Vinuri albe nearomate spumante (<15 g/l zaharuri)

I.C.8.

Vinuri albe nearomate spumante ( 15 ÷ 40 g/l zaharuri)

I.C.9.

Vinuri albe nearomate spumante ( 40 ÷ 80 g/l zaharuri)

I.C.10.

Vinuri albe nearomate spumante (>80 g/l zaharuri)

II.A.11.

Vinuri roze nearomate linistite ( <4 g/l zaharuri)

II.A.12.

Vinuri roze nearomate linistite ( 4 ÷ 12 g/l zaharuri)

II.A.13.

Vinuri roze nearomate linistite ( 12 ÷ 45 g/l zaharuri)

II.B.17.

Vinuri roze nearomate spumante (<15 g/l zaharuri)

II.B.18.

Vinuri roze nearomate spumante ( 15 ÷ 40 g/l zaharuri)

III.A.21.

Vinuri rosii nearomate linistite ( <4 g/l zaharuri)

III.A.22.

Vinuri rosii nearomate linistite ( >4 g/l zaharuri)

III.C.25.

Vinuri rosii nearomate spumante

IV.A.26.

Vinuri albe aromate linistite ( <4 g/l zaharuri)

IV.A.27.

Vinuri albe aromate linistite ( 4 ÷ 12 g/l zaharuri)

IV.A.28.

Vinuri albe aromate linistite ( 12 ÷ 45 g/l zaharuri)

IV.A.29.

Vinuri albe aromate linistite (>45 g/l zaharuri)

IV.C.32.

Vinuri aromate spumante (<15 g/l zaharuri)

IV.C.33.

Vinuri aromate spumante ( 15 ÷ 40 g/l zaharuri)

IV.C.34.

Vinuri aromate spumante ( 40 ÷ 80 g/l zaharuri)

IV.C.35.

Vinuri aromate spumante ( >80 g/l zaharuri)

VI.A.47.

Vinuri licoroase nearomate ( >80 g/l zaharuri si <18% vol. alcool)

VI.A.48.

Vinuri licoroase nearomate ( >80 g/l zaharuri si >18% vol. alcool)

VI.B.49

Vinuri licoroase aromate

VII

Mistele

In Concurs pot participa si alte vinuri speciale sau produse pe baza de struguri, must sau vin (vermut, biter etc), precum si distilate de origine vitivinicola (rachiu de vin, vinars, brandy, rachiu de tescovina, rachiu de drojdie), care vor fi incadrate si jurizate pe categorii in afara celor enumerate mai sus.

 
Festivitatea de premiere a medaliatilor Concursului International de Vinuri Bucuresti 2009 - 10 iunie 2009